Προσωπικό
There are no translations available.


                                                                    

 

Διευθυντής

 1. Δρ. Κων/νος Κουτσογιάννης (Medical Physics-Electrophysiology-Computational Intelligence)

Μέλη ΔΕΠ

      1. Δρ Ματζάρογλου Χάρης, Επίκουρος Καθηγητής (Orthopaedics-Surgery)

      2. Δρ Δήμητρα Μακρυνιώτη, Λέκτορας (Optics & Optometry)

 Μεταδιδάκτορες Συνεργάτες (Post Doc)

 1. Δρ. Ανδρέας Ανδρικόπουλος (Non-ionizing radiation Protection)
 2. Δρ. Dimitar Stanev (Virtual Patient)
 3. Δρ Σοφία Κούνη MSc (Speech Therapy-Electrophysiology)
 4. Δρ. Δρ. Μεσσάρης Γεράσιμος (Analytical Modelling)
 5. Δρ. Λία Μιχαλοπούλου (Medical Physics/Radiotherapy)
 6. Δρ. Έφη Κουτσουβέλη (Medical Physics/Radiotherapy)
 7. Δρ. Γεώργιος Λαγουμιντζής  PhD (Neuro-anosology)
 8. Δρ Ιωάννης Πολύζος (Physicist-Laser Safety)
 9. Δρ Ισίδωρος Περρίκος (Deep Learning, Emotion Recognition)
 10. Δρ Φωτεινή Γριβοκωστοπούλου (Intelligent Educational Systems)

Υποψηφιοι Διδάκτορες (PhD students)

 1. Aashirwad Mahajan MSc (Sleep studies)
 2. Μαρία Τσιμάρα MD, MSc (Intelligent Medical Imaging)
 3. Eman Elkholy (Medical Informatics)
 4. Μανέτου Μαρία MSc (Health Quality Services Management)

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (Msc students)

 1. Ιωάννης Βασιλακάκης (Medical Informatics-Artificial Intelligence)
 2. Μαρίνα Θεοδωρίτση MSc (Rehabilitation for Disabled)
 3. Ελισάβετ Γραικούση (Fatique & Disabled)
 4. Βασίλειος Κανελλόπουλος (Health Physics - Environmental Pollution)

 

 

 

Στατιστικά Ιστοσελίδας

Content View Hits : 502468