Προσωπικό
There are no translations available.


                                                                    

 

Διευθυντής

 1. Δρ. Κων/νος Κουτσογιάννης (Medical Physics-Electrophysiology-Computational Intelligence)

Μέλη ΔΕΠ

      1. Δρ Ματζάρογλου Χάρης, Επίκουρος Καθηγητής (Orthopaedics-Surgery)

      2. Δρ Δήμητρα Μακρυνιώτη, Λέκτορας (Optics & Optometry)

 Μεταδιδάκτορες Συνεργάτες (Post Doc)

 1. Δρ. Ανδρέας Ανδρικόπουλος (Non-ionizing radiation Protection)
 2. Δρ. Dimitar Stanev (Virtual Patient)
 3. Δρ Σοφία Κούνη MSc (Speech Therapy-Electrophysiology)
 4. Δρ. Δρ. Μεσσάρης Γεράσιμος (Analytical Modelling)
 5. Δρ. Λία Μιχαλοπούλου (Medical Physics/Radiotherapy)
 6. Δρ. Γεώργιος Λαγουμιντζής  PhD (Neuro-anosology)
 7. Δρ Ιωάννης Πολύζος (Physicist-Laser Safety)
 8. Δρ Ισίδωρος Περρίκος (Deep Learning, Emotion Recognition)
 9. Δρ Φωτεινή Γριβοκωστοπούλου (Intelligent Educational Systems)

Υποψηφιοι Διδάκτορες (PhD students)

 1. Έφη Κουτσουβέλη (Medical Physics/Radiotherapy)
 2. Aashirwad Mahajan MSc (Sleep studies)
 3. Μαρία Τσιμάρα MD, MSc (Intelligent Medical Imaging)
 4. Eman Elkholy (Medical Informatics)

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (Msc students)

 1. Ιωάννης Βασιλακάκης (Medical Informatics-Artificial Intelligence)
 2. Μαρίνα Θεοδωρίτση MSc (Rehabilitation for Disabled)
 3. Βασίλειος Κανελλόπουλος (Health Physics - Environmental Pollution)

 

 

 

Στατιστικά Ιστοσελίδας

Content View Hits : 572800