Προσωπικό

                                                                    

 

Διευθυντής

 1. Δρ. Κων/νος Κουτσογιάννης (Medical Physics-Electrophysiology-Computational Intelligence)

Μέλη ΔΕΠ

      1. Δρ Ματζάρογλου Χάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Orthopaedics-Surgery)

      2. Δρ Δήμητρα Μακρυνιώτη, Λέκτορας/Εφαρμογών (Optics & Optometry)

 Μεταδιδάκτορες Συνεργάτες (Post Doc)

 1. Δρ. Ανδρέας Ανδρικόπουλος (Non-ionizing radiation Protection)
 2. Δρ. Dimitar Stanev (Virtual Patient)
 3. Δρ Σοφία Κούνη MSc (Speech Therapy-Electrophysiology)
 4. Δρ. Δρ. Μεσσάρης Γεράσιμος (Analytical Modelling)
 5. Δρ. Λία Μιχαλοπούλου (Medical Physics/Radiotherapy)
 6. Δρ. Γεώργιος Λαγουμιντζής  PhD (Neuro-anosology)
 7. Δρ Ιωάννης Πολύζος (Physicist-Laser Safety)
 8. Δρ Ισίδωρος Περρίκος (Deep Learning, Emotion Recognition)
 9. Δρ Φωτεινή Γριβοκωστοπούλου (Intelligent Educational Systems)

Υποψηφιοι Διδάκτορες (PhD students)

 1. Μαρία Τσιμάρα MD, MSc (Intelligent Medical Imaging)
 2. Κωνσταντίνος Κίτρου MSc (Medical Informatics-Medical Imaging)
 3. Μαρίνα Καραχάλιου MSc (Analytical Solutions in Medicine)
 4. Ιωάννης Βασιλακάκης MSc (NeuroInformatics-Artificial Intelligence)
 5. Βασίλειος Κανελλόπουλος MSc (Health Physics - Environmental Pollution)
 6. Λαμπρινή Χασάπη MSc (Medical Informatics-Deep Learning)
 7. Μαρία-Κωνσταντίνα Χασάπη MSc (Medical Informatics-Big Data)
 8. Αθηνά Kανελλακοπούλου MSc (Health Care Burn Out & Informatics)
 9. Επαμεινώνδας Τζάνης MSc (Medical Informatics-Artificial Intelligence)
 10. Μαρία Αδαμοπούλου MSc (Human tissue and Radiation interaction)
 11. Ιωάννα Μίχου MSc (Medical Error & Health Care Management)
 12. Αρχοντούλα Αλεξοπούλου MSc (Brain-Computer Interaction, Autism)
 13. Δήμητρα Ζήση MSc, MSc (Quality Assurance in Rehabilitation)
 14. Διονυσία Χρυσανθακοπούλου (Electrophysiology for Spinal Cord Rehabilitation)

Μεταπτυχιακοί (Msc students)

 1. Έφη Κουτσουβέλη MSc (Medical Physics/Radiotherapy)
 

Στατιστικά Ιστοσελίδας

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 657301