Πτυχιακές - Διδακτορικά

 


  • Ευφυές Σύστημα Ανάλυσης Ιατρικών Δεδομένων με Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός συστήματος για την ανάλυση ιατρικών δεδομένων με στόχο την διάγνωση ασθενών (π.χ. λοιμώξεις) με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης.

Σχετικά μαθήματα: Τεχνητή Νοημοσύνη, Ευφυής Προγραμματισμός

Ενδεικτικές Γλώσσες Προγραμματισμού: : PHP, JAVA, CLIPS/JESS

Συνεπιβλέποντες : Φ.Γριβοκωστοπούλου, Κ.Κουτσογιάννης

Σχετικές Αναφορές:

http://aigroup.ceid.upatras.gr/aigroup/ihatz/papers/kes04_fesmi.pdf2.

 

  • Ευφυές Σύστημα για την Ανάλυση Εγκεφαλογραφήματος και Εφαρμογή του σε Ανάλυση Κατάστασης Χρήστη (έως 2 άτομα)

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι oσχεδιασμός μεθόδου για την ανάλυση σε πραγματικό χρόνο δεδομένα που συλλέγονται από εγκεφαλογράφημα και η εξαγωγή πληροφοριών που σχετίζονται με την κατάσταση του χρήστη.

Σχετικά μαθήματα: Τεχνητή Νοημοσύνη, Ευφυής Προγραμματισμός

Ενδεικτικές Γλώσσες Προγραμματισμού: JAVA, C++, CLIPS/JESS

Συνεπιβλέποντες : Φ.Γριβοκωστοπούλου, Κ.Κουτσογιάννης

Σχετικές Αναφορές:

https://link.springer.com/article/10.1186/1687-6180-2014-183

https://en.wikipedia.org/wiki/Emotiv

https://www.emotiv.com/

  • Ανάπτυξη Συστήματος για Ανάλυση Κίνησης μέσω MicrosoftKinectκαι Χρήση στην Αποκατάσταση

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι o σχεδιασμός μεθόδου για την ανάλυση μέσω του συστήματος Microsoft Kinect της κίνησης χρήστη και την αναγνώριση καταστάσεων και κινήσεων του σώματος αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει με στόχο την βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων.

Σχετικά μαθήματα: Τεχνητή Νοημοσύνη, Ευφυής Προγραμματισμός

Ενδεικτικές Γλώσσες Προγραμματισμού: JAVA, C++, CLIPS/JESS

Συνεπιβλέποντες : Φ.Γριβοκωστοπούλου,Κ.Κουτσογιάννης

Σχετικές Αναφορές:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422211002587

http://downloads.hindawi.com/journals/jme/2014/846514.pdf

https://www.researchgate.net/profile/Sebastian_Koenig/publication/257363004_Towards_Pervasive_Physical_Rehabilitation_Using_Microsoft_Kinect/links/5453a7290cf26d5090a54b7e/Towards-Pervasive-Physical-Rehabilitation-Using-Microsoft-Kinect.pdf

  • Σχεδιασμός Ευφυούς Συστήματος για την Ανάλυση και Μελανωμάτων Μέσω Κινητών Συσκευών.

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας στόχος είναι η επέκταση και η βελτίωση mobileεφαρμογής η οποία αναλύει και θα προσδιορίζει δερματικά νοσήματα. Η εφαρμογή δέχεται εικόνα από την κάμερα της συσκευής, αναλύει τα χαρακτηριστικά του δέρματος και θα σχεδιαστεί ευφυές σύστημα με στόχο να προσδιορίζει με υψηλή ακρίβεια και σε πραγματικό χρόνο αν π.χ. μια ελιά ή ένα μελάνωμα είναι επικίνδυνο ή όχι κ.α.

Σχετικά μαθήματα: Τεχνητή νοημοσύνη, Ευφυής Προγραμματισμός

Ενδεικτικές Γλώσσες Προγραμματισμού: AndroidSDK, C++

Συνεπιβλέποντες : Φ.Γριβοκωστοπούλου, Κ.Κουτσογιάννης

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1501/1501.01075.pdf

https://www.researchgate.net/profile/Alexandros_Karargyris/publication/236343503_DERMACare_An_Advanced_image-Processing_Mobile_Application_for_Monitoring_Skin_Cancer/links/55293fe90cf2779ab7907979/DERMA-Care-An-Advanced-image-Processing-Mobile-Application-for-Monitoring-Skin-Cancer.pdf

http://opencv.org/platforms/android.html

 

  • Ευφυές Σύστημα Προσομοίωσης της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας που Απορροφάται από το Ανθρώπινο Σώμα

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση ενός συστήματος προσομοίωσης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκτίθεται το ανθρώπινο σώμα.

Σχετικά μαθήματα: Τεχνητή Νοημοσύνη, Ευφυής Προγραμματισμός

Ενδεικτικές Γλώσσες Προγραμματισμού:Matlab, ComsolMultiphysics, C++

Συνεπιβλέποντες : Φ.Γριβοκωστοπούλου, Κ.Κουτσογίαννης

Σχετικές Αναφορές:

http://m.jpier.org/PIER/pier.php?paper=11080405

http://mobile.jpier.org/PIER/pier.php?paper=12030105 

Στατιστικά Ιστοσελίδας

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 424548